Ultimul consilier

A fost ist slimming, 8 Diete ideas in | diete, slăbește, nutriție

Tartalom

  Some people want to slim down the budget.

  a fost ist slimming

  Unele persoane doresc să reducă bugetul. However, I voted against this report, first and foremost, because it has already made it very clear that this Parliament is not in favour of the much-needed slimming down of European bureaucracy.

  a fost ist slimming

  Cu toate acestea, am votat împotriva acestui raport, în primul rând, deoarece prin el s-a subliniat deja faptul că acest Parlament nu este de acord cu reducerea extrem de necesară a birocraţiei europene. However, I regret the fact that this measure was adopted by a slim majority - to Cu toate acestea, regret faptul că această măsură a fost adoptată cu o mică majoritate - la Unfortunately, it was only adopted by a slim majority.

  a fost ist slimming

  Din păcate, acesta a fost adoptat doar de o mică majoritate. Too many are on short-term contracts which offer slim opportunities for improvement, however well qualified the individuals might be.

  a fost ist slimming

  Prea mulți sunt angajați pe termen scurt, ceea ce a fost ist slimming oferă puține șanse de îmbunătățire, oricând de bine calificați ar putea fi aceștia.